Nieuws

Bekijk hier al ons nieuws

Geslaagde bijeenkomst over kansen in het onderwijs

In de IJmond doen we het zo slecht nog niet, vooral omdat hier goed wordt samengewerkt. Dat was een belangrijke conclusie van de bijeenkomst op 12 maart over (on)gelijke kansen in het onderwijs, georganiseerd door Telstar Thuis in de Wijk in het Rabobank IJmond stadion in Velsen-Zuid.

Met zo’n zeventig aanwezigen, enerzijds werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, bij ondersteunende instanties en bij gemeentes en anderzijds bestaande uit kandidaat-raadsleden van politieke partijen uit de drie IJmond-gemeenten, werd de bijeenkomst goed bezocht. Voordat de discussiebijeenkomst begon, namen de meesten eerst een kijkje bij het leercentrum van Playing for Success, een van de programma’s die Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met het onderwijs en met steun van subsidies en fondsen organiseert

Tijdens de daaropvolgende dialoog tussen een panel en de vele betrokkenen, deskundigen en politici in de zaal, werden met name Playing for Success en het thuismentorprogramma School’s cool genoemd als prima voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de kansen voor kwetsbare leerlingen worden vergroten. De WOW-factor van het stadion en de Telstarspelers, die ook bij het programma worden betrokken, werken hierbij nog eens versterkend.

Daarnaast werden er een aantal knelpunten besproken, zoals de overbelaste leraren in het primair en voortgezet onderwijs, de wachtlijsten en tekorten bij de jeugdzorg en het onnodig duwen van ouders op hun kinderen om maar vooral naar een zo hoog mogelijke opleiding te gaan. Waarom toch blijven hameren op niveaus van opleidingen, terwijl elk kind unieke kwaliteiten heeft? Bovendien hebben we juist in de IJmond vooral veel vakmensen nodig, die met hun ambacht en in de techniek een heel goede boterham kunnen verdienen.

Tussendoor en na afloop was er volop gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen. En dat was minstens zo’n grote opbrengst van de middag, die immers stond in het teken van samenwerking om de kansen van alle leerlingen in de IJmond te vergroten.