Nieuws

Bekijk hier al ons nieuws

Workshop Kind & Scheiding maakt indruk

Als onderdeel van de training voor de nieuwe thuismentoren die het komend schooljaar een brugklasser gaan begeleiden, was er op 20 juni in het Rabobank IJmond-stadion van Telstar een workshop over kinderen en scheiding, die veel indruk heeft gemaakt op de deelnemers.

De workshop, die School’s cool IJmond kreeg aangeboden van de gemeente Velsen en mede werd georganiseerd door Socius en het Centrum voor Jeugd en Gezin, werd gegeven door twee ervaringsdeskundigen van stichting Augeo. Dit waren een jongen en meisje, inmiddels rond de twintig, die op zeer persoonlijke en indringende wijze vertelden wat de scheiding van hun ouders bij hen als middelbaar scholieren teweeg had gebracht.

Een belangrijk deel van de kinderen die begeleiding krijgen van een thuismentor van School’s cool, heeft hier mee te maken. Een scheiding heeft vaak een grote impact op hun leven thuis en op school. De thuismentoren kregen te horen hoe ze daar mee om kunnen gaan, welke vragen ze wel of juist niet moeten stellen en hoe ze het beste het gesprek kunnen aangaan. Aandacht voor het kind en zijn of haar situatie, de simpele vraag ‘hoe gaat het met je?’, kan dan een wereld van verschil maken.

School’s cool IJmond organiseert regelmatig workshops, trainingen en intervisiebijeenkomsten voor zijn thuismentoren. Zo ging het in een eerdere training over verschillen tussen culturen, bijvoorbeeld bij de opvoeding van kinderen. Meer weten over dit zeer relevante en dankbare vrijwilligerswerk? Zie www.schoolscoolijmond.nl of bel of neem contact op via info@schoolscoolijmond.nl of 023-5392664.