Nieuws

Bekijk hier al ons nieuws

Wordt Chris van der Zwan IJmonder van het Jaar?

Een maand geleden ontving hij twee belangrijke onderscheidingen binnen 24 uur voor zijn grote verdiensten voor het voetbal, de maatschappij en het bedrijfsleven. En als slagroom op de tijd gaat Chris B. van der Zwan nu ook naar de finale van de verkiezing ‘IJmonder van het Jaar’.

Op maandagavond 2 december werd Chris door bondsvoorzitter Michael van Praag benoemd tot lid van verdienste van de KNVB, op dinsdag 3 december verraste burgemeester Frank Dales hem met een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanleiding was Van der Zwans vertrek als lid van de Raad van Commissarissen van Telstar, de club waarvoor hij zich al vele jaren als bestuurder, sponsor en op maatschappelijk gebied inzet. Ook was hij ook lange tijd bestuurslid van IJVV Stormvogels. Van die club is hij nog steeds adviseur en eveneens sponsor. Daarnaast is Chris befaamd om zijn ondernemerschap, vooral in de nautische sector.

De voorzitter van de KNVB was vol lof over zijn rol in de maatschappelijke projecten van Telstar, waarmee de club uit Velsen-Zuid tot de top van Nederland behoort. Van der Zwan was medeoprichter van de Stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat een paraplu vormt voor meerdere maatschappelijke projecten in de IJmond. Chris B. van der Zwan was ook mede-initiatiefnemer van het Havenfestival IJmuiden, een samenwerkingsverband van visserij, nautische dienstverleners en culturele instellingen met als oogmerk jaarlijks een gratis toegankelijk publieksevenement te organiseren voor de bewoners van Velsen. De verkiezing IJmonder van het jaar is een initiatief van IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland. Samen met vijf andere kandidaten is Chris tot de eindronde doorgedrongen dankzij de vele stemmen die via internet en post op hem zijn uitgebracht. Tijdens deze finale, op 4 februari in het Kennemer Theater in Beverwijk, zal Cor Oudendijk als voorzitter van de RvC van Telstar tegenover de jury voor Chris een pleidooi houden.