Nieuws

Bekijk hier al ons nieuws

Bericht werving mentoren School’s cool IJmond (voorjaar 2019)

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die thuismentor willen worden voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden extra risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil.

School’s cool IJmond is een maatschappelijk programma van Telstar Thuis in de Wijk, dat dankzij bijdragen van onder andere de gemeentes Velsen en Heemskerk en Rabobank IJmond kan worden uitgevoerd. Het doel van het programma is het voorkomen van schooluitval en het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. De leerlingen uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk die door de scholen voor een thuismentorschap worden aangemeld, zijn kwetsbare kinderen die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De thuismentoren bezoeken hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar. Onderwijservaring is niet nodig, belangrijker is dat een mentor affiniteit heeft met schoolgaande jeugd.

Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers een korte training. Gedurende het mentoraat, dat vanaf de zomervakantie start, is er ondersteuning door de coördinatoren en zijn er mentorbijeenkomsten.

School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Dit kan een mooie vorm van lokaal betrokken maatschappelijk ondernemen zijn.

Wilt u thuismentor worden of meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel met School’s cool IJmond: (023) 539 26 64.


  • +31 (0) 255 546 920
  • info@telstarthuisindewijk.nl